Laadunvarmistus

Työt suoritetaan laatukäsikirjan työohjeiden mukaan. Jokaisen kohteen tehdyistä töistä täytetään huoneisto- tai työosuuskohtainen omavalvontalomake, kohde kuvataan ja tallennetaan DVD:lle.

Mahdolliset lisätyöt kirjataan erilliselle lomakkeelle, tehty työ, käytetty aika ja materiaali sekä hyväksyjän/tilaajan kuittaus.

Huoneistojen asukkailta, isännöitsijältä ja muilta mahdolliselta työn tilaajilta pyydetään kirjallinen asiakaspalaute työn valmistuttua.

Vastaanottotarkastuksessa luovutaan asiakkaalle takuutodistus, DVD sekä kirjallinen materiaali tehdyistä töistä. Relino Pipe Oy säilyttää kaikista dokumenteista kopiot.