Prosessin kuvaus

1. Kohteen kartoitus ja tarjous

Relino Pipe Oy:n edustaja tutustuu kohteeseen ja kartoittaa viemäriverkoston kokonaispituuden, materiaalin, haarojen lukumäärään sekä viemäreiden tavoitettavuuden. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma käytettävästä työtavasta sekä siihen tarvittavasta ajasta käynnin ja piirustusten avulla. Edellä mainittujen tietojen ja suunnitelmien perusteella teemme tarjouksen viemäriuudistuksesta.

2. Aikataulu ja asukasinfo

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen suunnittelemme tilaajan kanssa yhdessä aikataulun ja päätämme päivämäärän asukasinfotilaisuudelle sekä urakan aloitukselle. Asukasinfotilaisuudessa kerromme alustavan aikataulun, mitä ja miten tulemme tekemään sekä vastaamme kysymyksiin. Samassa yhteydessä jaetaan uusitusta koskeva tietopaketti jokaiseen asuntoon. Me hoidamme tiedottamisen asukkaille myös koko urakoinnin ajan.

3. Urakan aloitus ja tiedottaminen

Urakan alkaessa pidetään aloituskokous ja tehdään tarvittaessa asuntokierros. Siinä kartoitetaan wc–istuimien ja vesilukkojen vaihtotarve sekä tarkastetaan että kaivot ja viemärihaarat ovat riittävästi näkyvissä, niin että niistä päästään työskentelemään. Viemäriuudistuksen aikana tulevista viemärin käyttökatkoista tiedotetaan asuntokohtaisesti urakan edistymisen mukaan.

4. Työt huoneistoissa, ruiskuvalu

Asukkaat voivat kiinteistön urakoinnin aikana asua huoneistoissaan. Työskentely ei aiheuta merkittävästi jätettä tai pölyä, mutta suosittelemme kuitenkin olemaan poissa huoneistosta sen päivän ajan kun siinä tehdään töitä. Suurimmat haitat ovat melu sekä materiaalista tuleva haju työskentelyn aikana.

Kun tulemme asuntoon suojaamme ensin tarvittavat pinnat, tämän jälkeen irrotamme wc-istuimen ja vesilukon käsienpesu- ja keittiöaltaasta. Viemärit puhdistetaan hiontatyökalulla joka irrottaa ruosteen sekä vuosien saatossa seinämiin kertyneen materiaalin. Kun viemäriverkosto on puhdas ja kuiva, ruiskutamme putken sisäpintaan lasivahvisteista polyesterimuovia 2 – 3 eri työkerralla. Tämä muodostaa uuden pitkäikäisen kulutusta ja kemikaaleja kestävän itsekantavan putken. Työt yhdessä asunnossa kestävät useimmiten vain yhden työpäivän. Työpäivän lopuksi tehty työ dokumentoidaan kuvaamalla viemärit sekä täyttämällä omavalvontalomake

5. Sukitus

Sukitusmenetelmää käytämme pääasiassa maanalaisten pohjaviemärien sekä sadevesiviemärien uusimiseen. Sukituksessa asennamme epoksihartsilla kyllästetyn huopasukan vanhaan putkistoon. Kuivuttuaan muodostaa sukka pitkäikäisen kulutusta ja kemikaaleja kestävän uuden putken vanhan sisään. Myös nousuviemärit ja asuntojen haaroitukset voidaan sukittaa, tällöin asukkaiden on kuitenkin varauduttava pitempiin yhtämittaisiin käyttökatkoihin

6. Urakan valmistuminen

Töiden valmistuttua jaetaan jokaiseen asuntoon palautuskuorella varustettu asiakaspalautelomake. Vastausten avulla tiedämme missä onnistuimme ja mitä voimme tehdä vielä paremmin.
Tilaajalle annetaan kohteesta luovutuskansio joka sisältää kaiken oleellisen tehdystä uudistuksesta, mm. kuvaukset, omavalvontamateriaalin sekä käyttöohjeita.